Jaarverslag 2017

Maatschappelijke ontwikkelingen

De provincie Utrecht is in trek bij bewoners en bedrijven. Mensen wonen hier graag, de economie is sterk, de ligging is gunstig en er is een rijke schakering aan mooie (stads)landschappen, mooie natuur en met veel beleefbaar cultureel erfgoed.

De Staat van Utrecht 2017 laat met cijfers zien dat de provincie Utrecht het op veel terreinen goed doet. De economie is krachtig, de beroepsbevolking is hoogopgeleid, burgers voelen zich grotendeels gezond, de mate van sociale en maatschappelijke participatie is goed en de biodiversiteit neemt licht toe. Maar deze hoge aantrekkelijkheid heeft ook een keerzijde: zo staat de bereikbaarheid, de woningmarkt en de kwaliteit van onze leefomgeving (luchtkwaliteit, geluid) onder druk. Ook komen natuur en landschap onder druk te staan door de grote toestroom van bezoekers. De economie trekt aan, maar tegelijkertijd neemt de concurrentie tussen regio’s in binnen- en buitenland toe.
Dit betekent dat wij ook in 2017 steeds scherpere keuzes gemaakt hebben over hoe we nu en in de toekomst willen omgaan met onze ruimte. Ook zetten we, in projecten en programma’s en ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, concrete stappen om onze rol in deze afwegingen transparanter in te vullen.

ga terug