Jaarverslag 2017

Gebeurtenissen na Balansdatum

Besluiten van GS in 2018 met een financiële omvang > € 100.000:

Uithoflijn: nieuwe planning en extra budget Uithoflijn

Volgens de nieuwe planning is de Uithoflijn in december 2019 in exploitatie. De vertraging leidt tot extra kosten. Op 7 februari 2018 heeft provinciale staten de “Nieuwe planning en extra budget” voor de Uithoflijn vastgesteld. Met de in de bestuursovereenkomst (tussen de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht) vastgelegde kostenverdeling betekent dat beide opdrachtgevers aanvullend krediet ter beschikking hebben gesteld van in totaal € 84 miljoen. Daarnaast is er besloten om extra middelen voor de Nieuwe Tramremise beschikbaar te stellen. In de dekking opgenomen bijdrage van de gemeente Utrecht van € 25,3 miljoen is het resultaat van deze kostenverdeling tussen de gemeente Utrecht en de provincie. Voor de kostenverdeling is uitgegaan van een kostentotaal van € 84 miljoen. In dit bedrag is opgenomen een bedrag voor de Nieuwe Tramremise van € 5 miljoen wat gerelateerd is aan de Uithoflijn. De provincie heeft een extra benodigd krediet van € 5 miljoen (SUNIJ-lijn) voor de Nieuwe Tramremise. Hierdoor komt het extra krediet uit op € 89 miljoen.  Voor de risicoreservering is € 13,7 miljoen door provinciale staten beschikbaar gesteld.


Uithoflijn: benodigd aanvullend budget vernieuwing regionale tramlijn

Op 15 december 2016 heeft PS het besluit genomen tot de vernieuwing van de Sneltram Utrecht – Nieuwegein voor € 141,5 miljoen. Op 24 september 2018 heeft PS ingestemd met een aanvullend krediet van € 16 miljoen. Deze aanvullende kredietbehoefte wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten in verband met de marktwerking in de spoorsector en hogere kosten door de complexiteit van onder andere de halteconstructies. Daarnaast is de omvang van de risicovoorziening opgehoogd op basis van huidige inzichten. Dit aanvullend krediet wordt gedekt binnen het Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

In de PS-vergadering van 12 fevruari 2018 is het voorstel "nieuwe planning en extra budget Uithofleijn PS2048 MME06-02" aanvaard. Voorgesteld wordt het extra krediet van 84+5 miljoen euro voor de remise (deel SUNIJ-lijn) beschikbaar te stellen: het provinciale deel van 64 miljoen euro vanuit de voorgestelde bronnen te dekken.

ga terug