Jaarverslag 2017

7. Bestuur en middelen

Maatschappelijke context

De provincie wil een betrouwbare verbindende en transparante partner zijn voor inwoners, maatschappelijke
organisaties, ondernemers en medeoverheden.
Wij willen Europa optimaal laten bijdragen aan de ambities van Utrecht als een Europese Topregio via subsidies, kennisuitwisseling en goede regelgeving. .

Lasten

Schaal x (€ 1.000)
Begroot € 11.565
Gerealiseerd € 12.122
Afwijking € -557
ga terug