Jaarverslag 2017

4. Economische ontwikkeling

Maatschappelijke context

In 2017 trok de economie verder aan en groeide het aantal banen. Hierdoor is het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in o.a. de ICT en de zorgsector verder toegenomen maar zijn ook de kansen voor (V)MBO leerlingen verbeterd. Ondanks de gestegen vraag naar bedrijfshuisvesting stonden nog veel kantoren en winkels leeg. Op regionaal, nationaal én Europees niveau was er volop aandacht voor maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en de kansen voor de (Utrechtse) economie. De aantrekkende economie zorgde ook voor een toename van het internationaal toerisme.

De provincie Utrecht heeft dankzij haar centrale ligging in het land en het hoge opleidingsniveau van de inwoners een sterke positie als vestigingsregio voor het (internationale) bedrijfsleven. We zijn de op één na meest concurrerende regio van Europa (RCI 2017). Via o.a. de aanpak van leegstand, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, het versnellen van de energietransitie en stimuleren van internationaal toerisme hebben we in 2017 bijgedragen aan de versterking van onze positie als Topregio.

Lasten

Schaal x (€ 1.000)
Begroot € 12.487
Gerealiseerd € 13.455
Afwijking € -968
ga terug