Jaarverslag 2017

De provincie als vindingrijke schakel

De provincie werkt in een snel veranderende maatschappelijke omgeving die zich ontwikkelt naar een netwerksamenleving. Burgers en bedrijven vragen duidelijkheid van de overheid én meer ruimte voor eigen initiatief. De opgaven in het fysieke domein veranderen; omgaan met de groei in wonen, werken, recreëren  en bereikbaarheid vindt zowel plaats in de vorm van transitie (versterken kwaliteit) als van uitbreiding (toevoegen kwantiteit). Ontwikkelingen in de informatie technologie en de veranderingen in de overheidsfinanciën zijn ook de komende jaren voor de provincie Utrecht van belang, evenals de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot energietransitie en klimaatverandering.

De maatschappij verandert. Wij dus ook.
Maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven zijn divers en complex. Dit betekent dat we over geografische en bestuurlijke grenzen heen kijken. Meer dan ooit zijn de opgaven op gebieden als stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid, bereikbaarheid, onderwijs, huisvesting, energie en duurzaamheid met elkaar verbonden.

De provincie is regionale belangenbehartiger die vanuit verschillende rollen bijdraagt aan het oppakken van maatschappelijke opgaven. In 2017 hebben we in onze aanpak en provinciale rol geregeld vernieuwend op getreden. Waar vraagstukken ontstaan, denken we oplossingsgericht mee, samen met betrokkenen en  initiatiefnemers. Hierbij richten we ons op bundeling van krachten met het bedrijfsleven, kenniscentra, onderwijs, maatschappelijke organisaties, inwoners en mede-overheden.

ga terug