Jaarverslag 2017

Verbeteren bedrijfsvoeringsinformatie en Presto II

Inleiding en historisch perspectief

Presto is een meerjarig project dat past in de lijn van de organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. PRESTO staat voor Proces, Efficiency, Sturing en Organisatie en het doel van het project is het verbeteren van de stuurinformatie en de standaardisatie van werkprocessen. Om de bedrijfsvoeringsprocessen te standaardiseren en de stuurinformatie te verbeteren, wordt middels het project Presto onder andere een Enterprise Resource Planning pakket (ERP) geïmplementeerd.

Om de complexiteit beheersbaar te houden is voor het project Presto een gefaseerde aanpak gevolgd. In de eerste fase van Presto (Presto I) is het integrale ERP-systeem met daarin de modules voor de financiële processen en de financiële administratie geïmplementeerd. Dit systeem met daarin de modules voor financiën en projecten is, na de aanbesteding (in 2014-2015) en de voorbereiding en implementatie (in 2015), in januari 2016 live gegaan. Alle provinciemedewerkers werken sindsdien in één geïntegreerd systeem voor zaken als verplichtingen, facturen en projectenbeheer. Als resultaat van Presto I kon een reeks van systemen (drie financiële systemen en twee systemen voor projectadministratie) uitgefaseerd worden.  

Het project Presto is hierna de volgende -afrondende- fase ingegaan, waarin (onder de naam Presto II) de module voor facilitaire werkprocessen en services geïmplementeerd werd. Om de resultaten van Presto te borgen en de vruchten van de invoering van het ERP-systeem te plukken, is in februari 2016 tevens het programma Verbetering Bedrijfsvoeringsinformatie (VBI) gestart. VBI vormt het overkoepelende programma waarbinnen Presto wordt afgerond en waarin de randvoorwaarden voor een optimaal profijt van de invoering van het ERP-systeem gerealiseerd worden. Het programma VBI zorgt ook voor uniforme kaders en randvoorwaarden voor zaken zoals informatieveiligheid, architectuur en beheer.

ga terug