Jaarverslag 2017

Overhead

Financiële verantwoording

Overhead

Rekening 2016

Oorspronk. Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Saldo

Materiële lasten

31.705

22.304

23.884

21.887

1.997

Personeelslasten

3.013

18.085

18.910

18.675

235

Lasten

34.718

40.389

42.794

40.561

2.233

Baten

67.180

7.666

7.841

7.449

-392

Baten

67.180

7.666

7.841

7.449

-392

Saldo van dit programma

-32.462

32.723

34.953

33.112

1.841

Stortingen in reserves

-

6.344

88

519

-431

Onttrekkingen aan reserves

-

7.091

2.579

836

1.743

Beslag op de algemene middelen

-32.462

31.976

32.462

32.796

-334

Lasten

Schaal x (€ 1.000)
Begroot € 42.794
Gerealiseerd € 40.561
Afwijking € 2.233
ga terug