Jaarverslag 2017

Verbonden partijen

Overzicht

Gemeenschappelijke regeling

Randstedelijke Rekenkamer

Recreatie Midden Nederland

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Stichtingen en verenigingen

Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Huis der Nederlandse Provincies (HNP)

Coöperaties en vennootschappen

Vitens NV

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

NV REMU Houdstermaatschappij

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU)

Overige verbonden partijen

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen

ga terug