Jaarverslag 2017

Doorontwikkeling planning en controlcyclus

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2016 is de motie Sturen op maatschappelijke en financiële effecten aangenomen. Deze motie heeft geleid tot aanpassingen in de Begroting 2018, waarin onder andere de doelenboom is gepresenteerd. De jaarrekening 2017 volgt, conform de BBV, de begroting 2017. Veel van de ingezette verbeteringen, zoals de doelenboom, zijn dus nog niet opgenomen in de Jaarrekening 2017.

Vanaf de jaarrekening 2018 is het mogelijk om te rapporteren op onze doelen en de maatschappelijke effecten. Vanaf 2019 gaan we daar ook financiën en indicatoren aan koppelen.

ga terug